ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์
     การแสดงผลงานและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ รุ่นที่ 7 และนั -  
     เชิญชม การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2557 -
     ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนัก -
     การแสดงผลงานและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 -
     ประกาศ ศูนย์ พสวท.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรมราช -
     ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนคู่ขนาน -
     ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน เช้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ -
     ประกาศรับนักเรียนโครงการวิทย์คู่ขนาน ม.ปลาย ปี 2557 -
     ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (วิทย์เข้มข้น) ม.ปลาย ปี 2557 -
     ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังทั้งหมด......


ข่าวกิจกรรม
     งานมัธยม 14-16 สิงหาคม 2557 -  
     การแสดงผลงานและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้ง ที่ 4 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557 -
     การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ -
     อบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2557 -
     โครงการพัฒนาศักยาภาพครูเพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ร -
     โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ รวม เครือข่ายภาคใต้ ตอนบน ระหว่าง วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557 ปีการศึกษา 2557 -
     นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนคู่ขนาน วันที่ 10-15 มีนาคม 2557 ณ ที่ราบสูงโครา -
     สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 15 ก -
     โครงการ ค่าย วิทย์ คณิต อังกฤษ สู่อาเซียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ ห้องเรียนวิทย์คู่ขนาน -
     โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 -
     ดูข่าวกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด......


ผลงานอาจารย์
     ดูผลงานอาจารย์ทั้งหมด......

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7544-7318
©Copyright 2009 Benjama, Benjamarachutit School. All rights reserved.